Boston Acoustics

Gwarancja

Boston Acoustics projektuje i produkuje swoje produkty zgodnie z bardzo wysokimi standardami jakości i jesteśmy pewni, że będą one funkcjonować zgodnie z tymi standardami.
Jednakże, jeśli jednak produkt Boston Acoustics nie będzie działał właściwie, autoryzowany serwis zaspokoi nasze zobowiązania gwarancyjne poprzez bezpłatną naprawę produktu lub jego wymianę. To zależy od charakteru produktu
Okres gwarancyjny jest uzależniony od kategorii produktu:
- 2 lata na produkty elektroniczne *)
- 5 lat na pasywne kolumny głośnikowe *)

*), chyba że ustalono inaczej w kraju zakupu.
Zobowiazanie gwarancyjne rozpoczyna się w dniu zakupu nowego produktu Boston Acoustics. Proszę zachować oryginalny dowód zakupu u autoryzowanego sprzedawcy Boston
Jak można uzyskać pomoc w realizacji naprawy gwarancyjnej:
- Zwróć wadliwy produkt do autoryzowanego dealera Boston od którego został zakupiony produkt.
Załącz oryginalny dowód zakupu.
Dealer spowoduje, że wadliwy produkt będzie serwisowany w autoryzowanym punkcie serwisowym Boston Acoustics
Poniższe przypadki nie są objęte gwarancją:
- Nieorginalny bądź zmodyfikowany dowód zakupu.
- Szkody wynikające z wypadku, niewłaściwego użycia, samodzielnych zmian, ingerencji lub nieprzestrzegania przez nabywcę normalnych procedur operacyjnych, jak wspomniano w instrukcji użytkownika.
- Produkt został zakupiony od nieautoryzowanego sprzedawcy
- Szkody zostały wyrządzone przez wadliwe lub nieprzystosowane urządzenia zewnętrzne
- Defekty lub uszkodzenia powstałe w wyniku rozlania płynów lub zanieczyszczenia żywnością / niewłaściwego korzystania z zasilania elektrycznego lub niewłaściwego napięcia.
- Naprawa dokonane przez nieautoryzowany serwis.
- Uszkodzenia po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego:
Po okresie ochrony gwarancyjnej zalecamy by produkt był naprawiany przez autoryzowany serwis Boston Acoustics w Twoim kraju. Serwisy te posiadają fabrycznie przeszkolonych techników i posiadają wiedzę i dostęp do dedykowanych danych technicznych i części.