Boston Acoustics

Zastrzeżenia prawne

Wchodząc i przystępując do korzystania z witryny internetowej Boston Acoustics - oddziału D&M Europe B.V. i powiązanych lub zależnych spółek D&M Europe B.V. zgadzasz się na następujące warunki użytkowania:

1. Pomimo dołożenia należytych starań podjętych w celu zapewnienia dokładności prezentowanych informacji na stronie firmowej Boston Acoustics i innych powiązanych stron internetowych Boston Acoustics (zwanych dalej łącznie "stronami internetowymi"), INFORMACJE NA TYCH STRONACH SĄ PREZENTOWANE BEZ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI I W ŻADNYM WYPADKU D&M EUROPE BV LUB ŻADNA ZE SPÓŁEK POWIĄZANYCH LUB ZALEŻNYCH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM UDOSTĘPNIONYCH INFORMACJI, O ILE NIE ZAZNACZONO INACZEJ. Boston Acoustics nie gwarantuje, że na stronach internetowych lub serwery, które udostępniają te strony internetowe, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

2. Boston Acoustics zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub aktualizacji w odniesieniu do informacji zawartych na stronach internetowych w dowolnycm czasie i bez powiadomienia.

3. Strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są pod kontrolą Boston Acoustics. Boston Acoustics nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za treść takich stron internetowych. Boston Acoustics zapewnia takie łącza jedynie dla wygody użytkowników, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza do innych stron internetowych nie oznacza poparcia przez Boston Acoustics dla treści zawartych w takich witrynach.

4. Informacje zawarte na stronach internetowych mogą być tylko używane, kopiowane lub rozpowszechniane w niezmienionej formie do celów osobistych i informacyjnych wraz z umieszczononymi symbolami praw autorskich i uwagami, jakie określono na dole danej strony. Prawo to nie obejmuje oprogramowania, chyba że zezwala na to zapis w sposób opisany w pkt 6 poniżej.

5. 5. Strony internetowe zapewniają dostęp do międzynarodowych katalogów produktów Boston Acoustics, a zatem mogą zawierać odniesienia lub odsyłacze do konkretnych produktów i usług Boston Acoustics, które nie są (łatwo) dostępne w danym kraju. Każdy taki przypadek nie oznacza, że ​​Boston Acoustics zamierza sprzedawać takie produkty lub usługi w danym kraju.

6. Oprogramowanie udostępniane do pobrania z którejkolwiek z witryn internetowych jest licencjonowane zgodnie z warunkami stosownej umowy licencyjnej. Z wyjątkiem przypadków określonych w stosownej umowie licencyjnej, oprogramowanie jest udostępniane do wykorzystania przez użytkowników końcowych, a każde dalsze kopiowanie, powielanie lub redystrybucja oprogramowania jest zabroniona.
GWARANCJE, JEŻELI ISTNIEJĄ W ODNIESIENIU DO TAKIEGO OPROGRAMOWANIA, STOSUJE SIĘ TYLKO W SPOSÓB WYRAŹNIE OKREŚLONY W STOSOWNEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. BOSTON ACOUSTICS NINIEJSZYM WYŁĄCZA WSZELKIE DODATKOWE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA I WARUNKI W ODNIESIENIU DO TEGO OPROGRAMOWANIA, W TYM JAKAKOLWIEK DOROZUMIANE FORMY GWARANCJI.

7. Te warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii.

8. Prawa autorskie do stron internetowych i ich zawartości należą do Boston Acoustics lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dostępność modeli może różnić się w zależności od kraju. Boston Acoustics zastrzega sobie prawo do zmian w wyglądzie i specyfikacji towarów bez powiadomienia.